KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Lista kandydatów


Szanowni Państwo,

ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, w dniach 29 marca 2021 – 9 kwietnia 2021 r.
zamknięte zostaną przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
W związku z trwająca rekrutacją do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
przypominamy, że 6 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych poprzez ich umieszczenie:

• w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami
przedszkolnymi (art. 158 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Dz. U z
2020 r. poz. 910 z późn. zm.);
• na stronach internetowych wyżej wymienionych jednostek (§11b ust. 1 rozporządzenia MEN
z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19- Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm).

 

W terminie od 7 kwietnia 2021 r. od godz. 8.00 do 9 kwietnia 2021 r. do godz. 16.00 należy
potwierdzić pisemnym oświadczeniem wolę uczęszczania dziecka do placówki.

Potwierdzenie woli zgodnie z załącznikiem należy wypełnić i przesłać na skrzynkę mailowa
przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Brak potwierdzenia woli we wskazanym terminie i czasie jest traktowany jako rezygnacja z miejsca w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

 

Link do dokumentu "Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola"

 

PILNE!!!

Osoby, które złożyły wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola drogą elektroniczną, proszone są o NATYCHMIASTOWE DOSTARCZENIE WNIOSKU W FORMIE PAPIEROWEJ,
do przedszkola pierwszego wyboru.
Konieczny jest  podpis obojga rodziców w przypadku rodzin pełnych.
Należy dołączyć również:
- Oświadczenie|
- Zaświadczenie o zatrudnieniu

 

REKRUTACJA 2021/2022

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Od 01 marca 2021 r. do 15 marca 2021 r. do godziny 16.00, obowiązuje złożenie wniosku w wersji elektronicznej i papierowej. Wniosek do pobrania na stronie  https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/zgierz/News...

Wnioski o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 prosimy składać: -od poniedziałku 01. III. 2021 r. do piątku 12. III. 2021 r. w godz.9.00-12.00 i 12.30-17.00 -w poniedziałek 15. III. 2021 r. w godz.9.00-12.00 i 12.30-16.00...

  Zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/2022...